• photo
  • photo
  • photo

پزشکی طبیعی یا طب طبیعی (نچروپتی)، طب کل بدن ویا طب ترکیبی اصطلاحاتی هستند که این روزها در رسانه ها بسیار در موردشان می خوانیم ویا می شنویم.اما این اصطلاحات به چه معنی هستند؟ پزشکی طبیعی یک نظام درمانی می باشد که جهت سلامتی عمومی و کلی بدن،پزشکی مدرن و روز دنیا را با طب سنتی و طبیعی ترکیب کرده است. این طب بر پایه داروهای طبیعی و توانایی بدن در درمان و نگهداری از خود استوار است.طب طبیعی، مشوق و پایه گذار فرهنگ سلامتی است . در جامعه ای که همه به دنبال زندگی سالم و طبیعی و حفظ محیط زیست هستند، پزشکی طبیعی تنها راه حل منطقی می باشد